top of page

ÅRETAK

Miljø- og kulturbrygge 

Marius Løkse -
ÅRETAKs musiker og primus motor 

Marius er en musiker og spillemann med svært allsidig repertoar og bred musikalsk bakgrunn.

Som pianist og trekkspiller byr han på konsert-opplevelser og spiller til dans.

Han trakterer forskjellige fløyte-instrumenter som leirfløyte, trefløyte, tinwhistle m.fl., og krydrer med vokale innslag.

Han byr på egne komposisjoner,

tolker og ivaretar den norske og skandinaviske visesang-skatten, spiller klassiske stykker, fyrrige tangoer, myke musette valser, jazz, klezmer og andre svingende toner.

www.mariuslokse.com

ÅRETAK miljø- og kulturbrygge huser flere kultur-arrangementer gjennom året. Kulturblomstring er én av disse,

vår egen maritime minifestival.

 

Kulturblomstring ble arrangert første gang i 2020, og har siden foregått hvert år. Tusen takk til Kulturetaten i Oslo, for støtten, som muliggjør at Kulturblomstring er gratis og åpen for alle.

Kulturblomstring har hatt et flott og variert program, med bl.a. nydelig opera av sopran Eldrid Gorset, mezzosopran Eira Huse m.fl., og et spennende utvalg profilerte av artister som Live Foyn Friis, Lars Andreas Haug, Marius Løkse, Ruth Wilhelmine Meyer, Øyonn Groven Myhren, Live Maria Roggen, Trygve Seim, Nora Taksdal, Vegar Vårdal med flere, og dyktige fortellere som Ylva Sjaastad og

Torgrim Mellum Stene.

I år vil det i september arrangeres en ny Kulturblomstring, mini edition. 

Informasjon om denne kommer.

Kulturblomstring -
ÅRETAKs maritime minifestival

ÅRETAK miljø- og kulturbrygge huser flere

kultur- og miljøarrangementer gjennom året.

 

Vårt mini miljø marked er et av disse.

Her kan du finne antikk, vintage, retro, relove,

hjemmelaget kunst og økologiske kremer og salver, og store og små skatter.

 

Vi ønsker å oppfordre til gjenbruk, til å ta vare på det vi har, og at vi alle deler av våre goder, og derigjennom bidra til å hjelpe vår gode klode.

Åretak -
Mini miljø marked

bottom of page