top of page

OM ÅRETAK

ÅRETAK roklubb & kulturarena tilbyr fortelling, musikk og robåtopplevelser!

ÅRETAK er en tradisjonspreget robåtskole i Bjørvika, der barn, unge og entusiaster får kontakt med gamle maritime håndverk og tradisjoner - en levende båtarv med røtter i vikingtida! Kjernen i denne undervisning er våre syv færinger. Disse er åpne, klinkbygde tradisjons(ro)båter, fem meter lange og med to par årer.

 

Så ofte som vi får det til fungerer ÅRETAK brygge som arena for konserter og forestillinger. Oftest skjer dette på kveldstid og i helgene.

 

ÅRETAK robåtskole er aktiv på dagtid i ukedagene, med skoleelever, speidere, etc. Våre formål er å lære bort tradisjoner og friluftsliv til barn og ungdom som særlig trenger et aktivitetstilbud. Vi vil være gode ambassadører for friluftsliv, og fremme kjerneverdier som sporløs ferdsel og naturglede.

 

Virksomheten skjer i nært samarbeid med andre organisasjoner, slik som Frelsesarmeen, Oslo og Omland Friluftsråd, Frigo (Frilufts Senteret i Gamle Oslo) eller skoleklasser.

ÅRETAK roklubb er ellers et åpent tilbud for folk, der båter kan brukes/leies av interesserte.

Swift Tide

Hvorfor benytte tradisjonelle robåter i friluftslivet ?

Færing-roing i tradisjonelle, klinkbygde båter er både sosialt og ganske så fysisk, man må samarbeide - eller bli samrodd som det heter. Roing anses å være en god treningsform, da det styrker rygg, mage, ben og armer. Rotur på det glitrende vann gir oss ro i sjela også. Først og fremst kan det by på helt unike naturopplevelser. Samtidig får man kontakt med historie og tradisjon i disse gamle båtene, som har sine røtter i vikingtiden! Færing er sosiale båter - de passer bra for familier og venner på tur: De kan romme et par foreldre og noen barn.

 

ÅRETAK er veldig opptatt av miljøvernaspektet ved det å drive motorfri ferdsel i våre færinger. Med enkle midler kan vi gjøre våre egne, spennende mikro-eventyr, i vårt eget nærmiljø! En av våre viktigste aktiviteter er å sanke søppel på strendene, der vi ferdes. Likeledes lære barn og ungdom gode holdninger til natur og miljøvern underveis.

 

ÅRETAK håper å gi folk, på tvers av alder, kjønn og etnisitet en innføring i verdifulle kystkulturtradisjoner.

          .

Ocean Water

Historikk

 

Roklubben ÅRETAK hadde sitt utspring fra miljøet ved Norsk Maritimt Museum, der det begynte som et pilotprosjekt for barn og ungdom. Vi har gjennom ti år vært en leverandør av autentisk kystkultur og robåt-opplevelser til folket. Kompetanseutvikling på roing og robåtbruk har hele veien stått sentralt. Vi har trenet studenter ved Norges Idrettshøgskole, så vel som barn i skolealder. For oss er fortellerkunst, fløytespill og kultur ofte en del av formidlingen. ÅRETAK har hatt hjemhavn i den lille kilen ved Sukkerbiten siden 2018, der vår nye aktivitetsbrygge ble innviet av ordfører og biskop, 22. mai, 2019. 

Om daglig leder

 

Robåt - instruktør og koordinator, Marius Løkse har siden 2010 drevet ÅRETAK roklubb. Marius Løkse er en levende formidler av robåtens gleder, muligheter og historie og således en kyst-kulturarv med røtter i vikingtid. Han er profesjonell musiker og formidler, og bruker dette så mye han kan i sin rolle som inspirator / koordinator i ÅRETAK. Man får gjerne høre et par fortellinger, oftest med fløytespill og mere til. Marius har lang fartstid som turleder og veileder i friluftsliv, både i skogen og ved sjøen (Han har jobbet for Oslo og Omegn Friluftsråd, DNT, Frigo = Frilufts Sentralen i Bydel Gamle Oslo, Frelsesarmeen med flere.)

bottom of page