top of page

ÅRETAK´s norske tradisjonsbåter

IMG_1553.JPG

OSELVER

"Oselver eller Oselvar er en klinkbygget sørvestlandsk båttype som har vært svært vanlig i ytre strøk av Hordaland i mange hundre år.

Båttypen har hatt en utvikling som går flere tusen år tilbake i tid, og oselveren viser tydelige likhetstrekk med både en rekonstruksjon av Halsnøybåten (ca. år 300 e. Kr.) og Gokstadfæringen (ca. 900 e. Kr.).

Fra i alle fall tidlig på1500-tallet og frem til 1860 ble båttypen eksportert til Shetland og Orknøyene. Under overfarten ble betene tatt ut og de minste båtene stablet oppi de større for å utnytte lasterommet til skutene maksimalt."

 

Wikipedia

FÆRING

"Færing (fra norrønt feræringr, «firer») er en åpen robåt med to par årer. Det finnes færinger av alle robåttypene fraRogaland til Finnmark. De fleste er spisse i begge ender (spissgattede), men færinger med akterspeil (flate bak) finnes også."

Wikipedia

bottom of page